Skrywersblok/Writer’s block

Boeke vir tieners
Unsplash
Arriveer laat en waai vroeg!
Skrywersblok
Unsplash

Skrywersblok? Bestaan dit ooit?

 • Ongelukkig, ja, maar moenie moed verloor nie: daar ís raad.

Wat beteken dit?

 • Dis wanneer ‘n mens nie weet wat om te skryf en hoe om met jou huidige skryfstuk voort te gaan nie.

 

Wat is die oorsaak daarvan?

 • Erge self-kritiek (perfeksionisme).
 • ‘n Vrees om met ander skrywers vergelyk te word (perfeksionisme).
 • ‘n Tekort aan eksterne motivering, byvoorbeeld om deur ander geprys te word.
 • ‘n Tekort aan innerlike motivering, byvoorbeeld die behoefte om die storie te vertel.

 

Hoe ons dit normaalweg probeer oorkom?

 • Deur te tob en uit te stel. Ja, wanneer jy twee ure per karakterkaart spandeer, dit in Grieks en Hebreeus vertaal en die rand van jou kaart met Egiptiese hiërogliewe versier, is jy besig om uit te stel, of jy dit nou wil weet of nie.

Kan jy skrywersblok oorkom?

 • Baie beslis.

Hoe?

 • Stap 1: plak boude op stoel. Sonder grappies: vestig ‘n skryfroetine. Die meeste mense werk van 9:00 tot 17:00. Vasgestelde ure. Roetine is belangrik. Besluit wat jou amptelike skryfure gaan wees (al is dit dan nou na-ure of vroegoggend).
 • Stap 2: vermy die Internet en jou selfoon.
 • Stap 3: Kry die storie op papier: jou woorde hoef nié perfek te wees nie. Kry net die storie op papier, selfs al reken jy dis pateties. Jy kan swart op wit redigeer. Met ‘n leë bladsy kan jy niks doen nie.
 • As stap 3 jou bly ontwyk: gaan stap ‘n ent.
 • Broei op jou storie terwyl jy stap, kook, rose snoei, kinders skool toe ry. Doen ook sommer net dinge wat niks met skryf te doen het nie.
 • Skryf iets heeltemal anders om jou kreatiwiteit te stimuleer. Wat? Soek na ‘creative writing prompts’ op die Internet. Daar is hordes.
 • Praat met ‘n vertroueling oor jou idee en hoor wat hy/sy te sê het. Soms kry ‘n mens die antwoord op jou probleem terwyl jy daaroor praat.
 • Iets wat my altyd help is om die kern van die probleem met ‘n kenner te bespreek. Soms haak ‘n mens vas bloot net omdat jy nie genoeg kennis/inligting het nie. In een manuskrip moes my karakter ‘n wapen gebruik waarvan ek geen kennis dra nie. Ek was later moedeloos gestoei en een van my beste pelle, Google, het niks bruikbaar opgelewer nie. Toe bel ek ‘n kenner. Voila!
 • Terug by jou eie storie: moenie by die begin begin nie. Kyk of dit werk indien jou storie nié chronologies verloop nie.
 • Verander die perspektief.
 • Werk aan jou karakters (beslis ‘n wenner!)
 • Kyk weer na jou navorsing (dit werk altyd vir my!)
 • Beplan jou storie in meer besonderhede. Jy is ‘n ‘pantser’ en nie ‘n ‘plotter’ nie? Moenie bekommer nie. Ek is ook ‘n ‘pantser.’ Daar’s steeds raad: Kyk of dit help as jy ‘n nuwe karakter by jou storie betrek (dalk een wat konflik veroorsaak), of ‘n nuwe probleem vir die karakters gooi.
 • Die belangrikste is dat jy jouself nie daaroor kasty nie. Hierdie is iets wat die meeste skrywers soms beleef. Per slot van rekening is more nog ‘n dag.
 • Indien jy ‘n aspirantskrywer is en nog nooit ‘n skryfskool/slypskool bygewoon het nie, oorweeg dit in erns. (Daar is selfs aanlynslypskole waarna jy kan kyk.) Dit behoort jou probleem op te los en antwoorde op jou vrae te verskaf.
 • As jy regtig nie nog ‘n dag kan wag nie en die skrywersblok is ‘n probleem wat jou reeds geruime tyd kniehalter, onthou dat dit bietjie soos Wiskunde is. Dit lyk dalk na Grieks, maar daar móét ‘n antwoord wees.

 

Die pad na publikasie
Annerle Barnard
Boeke vir tieners
Unsplash

Does writer’s block exist?

 • Unfortunately, yes.

What is writer’s block?

 • It is when you don’t know what to write and how to continue with the piece you’re currently working on.

What is the cause?

 • Self-criticism (perfectionism).
 • The fear of being compared with other authors (perfectionism).
 • Lack of external motivation (praise).
 • Lack of internal motivation (the desire to tell the story).

 

How we usually try to overcome it?

 • By procrastinating and focusing on non-essential tasks. Yep, you might not think so but if you spend hours on designing character sheets and you decorate them with Egyptian hieroglyphs, you’re merely procrastinating.

Can one overcome writer’s block?

 • Most definitely, yes.

How?

 • Step 1: ABC, i.e. Apply Bum to Chair. Nope, this is no joke: create a writing routine. The majority of people work from 9:00 to 17:00. It is a set routine. Decide what your writing hours will be (if you have a full-time job, it will have to be after hours but one needs a set routine).
 • Step 2: avoid the Internet and your phone.
 • Step 3: Get ink on paper. Your words don’t have to be perfect. Just get the story down, even if you reckon that it is pathetic. You can edit ink on paper but an empty page remains an empty page.
 • If step 3 still avoids you, take a hike, or a run.
 • Let your story stew while you cook, prune the roses, take the children to school. Do things that have little/nothing to do with writing.
 • Write something else just to get your ideas going. There are many creative writing prompts on the Internet.
 • Discuss the problem with someone you trust. Sometimes the answer arrives while you’re speaking about it.
 • It always helps me to discuss the reason for the problem with an expert. In one of my manuscripts, the character had to use a weapon that I had no knowledge of. Google provided no answers. I was immensely frustrated and then called an expert. Voila!
 • To get back to your own story: don’t start in the beginning. Maybe the answer lies in not writing it chronologically.
 • Try another POV.
 • Work on your characters (Always a winner!)
 • Have another look at your research. (It works for me.)
 • Plan your story. You’re a pantser and not a plotter? Me too. Try introducing a new character that will escalate the conflict or throw another problem at your characters.
 • Most important is that you don’t beat up yourself. Many writers sometimes experience writer’s block. Tomorrow is another day. While you’re sleeping, your subconscious can work on the problem.
 • If you’re an aspirant writer and you have never attended a writing course, seriously consider enrolling for one (there are even online courses one can register for). It will most definitely provide answers.
 • If you don’t have another day to ponder and plan, remember that it is a bit like Mathematics. It might look like Greek but there has to be an answer.